WWW.CHUDNITESKALI.NET

—  "„удните скали" ¬арна

¬’ќƒ–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 21.01.2020
–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–°—А—П–і–∞, 02 –Ь–∞—А—В 2016 16:12

 урс по спортно и скално катерене - ¬арна пролет 2016

Ќачално обучение

...изживейте едно приключение сред природата

—портен клуб "„удните скали" организира†нови€ си†пролетен курс по спортно и скално катерене към "Ѕългарската†‘едераци€ по  атерене и јлпинизъм".† ѕодход€щ е за всички любители и начинаещи, обичащи занимани€та на открито и спокойствието сред природата.


¬ програмата са включени часове теори€ в зала и практика, ко€то ще се проведе на†изкуствената†стена в ѕлувен комплекс "ёрий†√агарин" и на скали.


—тената за катерене е едно уникално съоръжение,†комбинира възможностите да се практикуват най - различни стилове на катерене при максимална безопасност и отговар€ на стандартите за сигурност. Ќа стената се предостав€ възможност за разнообразни тренировъчни програми, подбрани от професионални инструктори в зависимост от индивидуалните възможности.


—калите, които ще се посет€т, са най-разнообразни и максимално обезопасени. Ќамират се в околностите на†град Ўумен,†–азделна,†„удните скали,†–усе, ¬елико “ърново и много други.

ќсвен катерене, са предвидени посещени€ на интересни пещери, нощувка на палатки и спални чували, истински приключени€ сред диви места, уникални природни и исторически забележителности.

ќсновни теми в курса са запознаване с екипировката,†необходими възли, техники на осигур€ване, катерене и спускане с въже, медицинска лекци€. ќпитен гид ще проведе лекци€ по планинарство, ориентиране и бивакуване. ўе се засегне тема за хармони€та с природата и екологи€.


Ќо не всичко свършва дотук - за най - големите ентусиасти са предвидени покачващи адреналина предизвикателства като нощно катерене,†махало, тролей.


Ќеобходимата екипировка е осигурена от клуба. ”спешно завършилите курса получават удостоверение от Ѕ‘ ј.


«аписване: до†26 април 2016 г. на м€сто в залата, по мейл или телефон;

Ќачало: 26 април 2016 г. 19:30 ч. —тена за катерене в "ѕлувен комплекс "ёрий √агарин"

ѕериод на провеждане: 1 месец, до кра€ на месец май;


»нструктор: јспарух ¬ълчев, сертифициран от†Ѕ‘ ј, удостоверение N 4718/20.12.2004 г.(с над 27 проведени курса и множество обучени€ по катерене);


“еоретични занимани€: два пъти седмично от 19:30 ч.(съобразено с възможностите на участниците), безплатно ползване на стената за катерене!

ѕрактически занимани€: един път седмично от 19:30 ч. на стена за катерене, събота/недел€/ - целодневно на скали, с възможност за нощувка на палатки/хижа;


»зисквани€: застраховка, медицински преглед, спортен екип, навършени 16 години;


 онтакти: 0888 888 006, јспарух ¬ълчев; 0883 352 731 √еорги јнтонов;

e-mail:† –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ.


—пециални отстъпки за ученици, студенти и групи!

¬ъзможност за провеждане на интензивен курс.


ќсновни акценти по време на курса:

Х†††††† «апознаване с видовете катерене и инвентара

Х † † † ¬ъзли

Х † † † Ѕоравене с въжета и катерачен инвентар

Х † † † ќсигур€ване при различните форми на катерене

Х † † † —пускане по въже (рапел)

Х†††††††‘актор на падане и сили

Х†††††† ”мени€ за катерене, катерене в свръзка

Х†††††† ќсновни техники на извличане на пострадал и самоизвличане

Х † † † «апознаване с качествата на екипировката, използвана в планината

Х†††††† ќпасности в планините

Х † † † ƒолекарска помощ в планината

Х†††††† ќриентиране,†работа†с карта и компас, GPS

Х†††††† Ѕивакуване

Х†††††† ≈кологи€

«а въпроси и записване: 0888 888 006 јспарух ¬ълчев; 0883 352 731 √еорги јнтонов

e-mail: –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ.

LAST_UPDATED2
 
–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–Я–µ—В—К–Ї, 06 –Э–Њ–µ–Љ–≤—А–Є 2015 08:24

–езултати "„удобой" 2015 г.

Ќа 1.11.2015 г. в района на "„удните скали" се проведе състезанието "„удобой" 2015 г. ¬ него участваха 28 отбора, разделени в две групи - "≈лит" - 8 отбора и "’оби" - 20 отбора. ѕобедители в група "≈лит" станаха ¬енцислава и —вилен √авраилов, отбор "ќхльо-Ѕохльо", следвани от »ли€н и ¬иктор ÷ачеви, отбор —иньо л€то" и —амуил ¬ълчев и ƒаниел  убашлиев, отбор "„ерноморски печурки". ¬ група "’оби" първо м€сто спечелиха Ѕо€н  олев и “ихомир √очев, отбор " арибски гладиатори", следвани от ћартин Ћилов и ѕетър  остов, отбор "≈литни хобита" и  арен  ьошкер€х и ћартин “одоров, отбор "ѕоследните". ѕодробни резултати можете да видите тук:†’оби и ≈лит. —понсори на про€вата б€ха магазини "ƒекатлон", "ћи  магазин" и конна база "Ѕорисови", които осигуриха и наградни€ фонд.

LAST_UPDATED2
 
–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–Я–µ—В—К–Ї, 09 –Ю–Ї—В–Њ–Љ–≤—А–Є 2015 07:05

„удобой 2015

¬ъпроси и ќтговори


 ак се стига до —тарт - ‘инала? - карта


I. ќписание

Д„удобойФ е състезание за ентусиасти и любители на изжив€вани€та сред природата. ¬ него са включени различни спортни дисциплини, творчески и интелектуални задачи.

II. ћ€сто и начало

ћеропри€тието ще се проведе на 01.11.2015 г. (Ќедел€) от 09:00 часа в района на село јспарухово Ц местността „удните скали и €з. ÷онево.

III. ѕравила и услови€


—ъстезанието е в отбори от по двама души, поне едини€т от които тр€бва да е пълнолетен.

ўе бъдат изготвени две трасета Ц за група Д’обиУ и Д≈литУ. –азликата между т€х е в техническата сложност и дължина, изискващи значително по Ц добра физическа подготовка за група Д≈литУ.

÷елта на състезанието е да се съберат колкото се може повече точки, като се преминава през отделни етапи / пунктове, разположени на ключови места по трасето.  райното класиране се определ€ от бро€ на събраните точки, а при равен брой точки определ€що е времето за финиширане.

ќтборите имат право да завършат състезанието по вс€ко време със събраните до момента точки.  онтролното време, след което отборите н€ма да могат да трупат повече точки, е 16:00 ч. ƒо 17:00 ч. отборите тр€бва да се завърнат в лагера.

”частниците ще разполагат с карта на местността, на ко€то ще са показани пътищата и пътеките за достигане до отделните етапи. ќтборите избират най-подход€щи€ за т€х маршрут и дисциплините, които искат да преминат.

«адължително условие е всеки отбор да разполага с надежден мобилен телефон със заредена батери€ за връзка с организаторите! –азрешено е използването на GPS и вс€какви други средства за навигаци€ и комуникаци€.

ѕодробен инструктаж с по€снени€ за регламента, трасето и отделните етапи на състезанието ще бъде проведен вечерта в лагера и сутринта преди старта.

ќрганизаторите ще изград€т лек подкрепителен пункт на старт Ц финала за участниците.

IV. ≈тапи


Х √ребане с ка€к Ц около 1,5 км. за Д’обиУ и 3 км. за Д≈литУ;

Х —кално катерене;

Х ќриентиране;

Х —амоизвличане по въже;

Х  олоездене Ц около 10 -15 км. за Д’обиУ и 25 Ц 30 км. за Д≈литУ;

Х ѕлуване Ц само за група Д≈литФ и ако позвол€ват услови€та;

Х —трелба с лък;

Х ¬лизане в пещера;

Х ≈тапи Д’У Ц ще бъдат пазени в тайна до достигането им;


V. ”мени€ и екипировка

—ъстезанието е планирано да бъде подход€що както за хора с по-гол€ма физическа подготовка и технически умени€, така и за хора, които искат да се забавл€ват и да научат нещо ново и полезно. «нани€ и умени€ във всеки един от гореспоменатите етапи са от полза.

—писък със задължителна екипировка:

 • дъждобран
 • раница (поне около 20 литра)
 • храна
 • съд за вода ( минимум 1 л.)
 • нож
 • челник
 • каска (за колоездене или скално катерене)
 • аптечка или набор от превързочни материали, дезинфектанти и болкоуспоко€ващи
 • компас (бусола) Ц по един на отбор
 • велосипед Ц подход€щ за планинско колоездене, със светлина отзад(за "’оби може да бъде обикновен велосипед)
 • мобилен телефон със заредена батери€
 • торба за боклук

—писък с препоръчителна екипировка:

 • туристически обувки, които да покриват глезените
 • спортен панталон с дълги или 3/4 крачоли
 • очила
 • резервни дрехи за преобличане
 • ръкавици за колоездене
 • комплект инструменти за см€на и лепене на гума на велосипед
 • широко тиксо за облеп€не на картата (на старта)

ƒопълнително разрешена екипировка:

 • еспадрили (или удобни за катерене обувки)
 • неопрен ( за група Д≈литФ)
 • щеки за ходене

ќрганизаторите могат да осигур€т ограничен брой компаси и велосипеди.

VI. ѕребиваване

Ѕазови€т лагер, както и старт Ц финалът ще бъдат в подножието на катерачен обект ДћанастираФ (Ўекерски дол).

ѕол€на с чешма, пикник маси и огнище ще са основните луксове на обзавеждането. “ам могат да се разпънат палатки за бивакуване. ќколо лагера има и много други места, подход€щи за целта. ћ€стото за паркиране е на около 400 м от лагера.

«а любителите на спането на закрито, в близкото село јспарухово се предлага богато разнообразие от къщи за гости и семейни хотели. ¬ селото има и магазинчета за хранителни стоки, плодове и зеленчуци.

VII. ќрганизатори

—  "„удните скали"

¬елоклуб "”стрем"

 луб по стрелба с лък "ћлади стрелци"


VIII. —понсори


"ћи " магазин


ћагазини "ƒекатлон"

 онна база "Ѕорисови"


IX. «аписване за участие


»зпратете следната информаци€ на: –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. :

1. »ме на отбора;

2. “ри имена на участниците;

3. ≈√Ќ-та на участниците - за застраховка (включена е към стартовата такса)

4. “елефони за връзка;

5. ¬ група Д’обиУ или Д≈литУ ще участвате;

6. –азполагате ли с велосипед и компас (бусола) за състезанието.

X. —рок за записване: 29.10.2015 г. - 23:59 ч.


—лед тази дата, всички записали се отбори ще получат по e-mail непълен електронен вариант на картата за състезанието, за да могат да се запозна€т с местността и терена.

ќрганизаторите запазват правото си да ограничат бро€ отбори, участващи в меропри€тието, както и да прав€т промени по регламента и услови€та в състезанието при пром€на на услови€та или метеорологичната обстановка!


“акса за участие: 25 лв. / участник Ц при заплащане до 29 ќктомври;

35 лв. / участник Ц при заплащане на м€сто в ден€ на състезанието.

«аплаща се в залата за катерене на —  Д„удните скалиУ или на м€сто в лагера в ден€ преди състезанието.

Ќепосредствено преди състезанието ще бъдат раздадени стартови номера и пълни€ вариант на картата на трасето.

¬ръзка с организаторите:

e Ц mail: –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ.

√еорги јнтонов Ц 0883 352 731

јспарух ¬ълчев Ц 0888 888 006

—тамен “одоров Ц 0883 388 072


IX. ¬ъпроси и отговори

Ќужно ли е преди това да съм гребал с ка€к / катерил / стрел€л с лък?

“ази година сме предвидили две състезателни групи Ц Д’обиФ и Д≈литФ, като според възможностите си участниците прецен€ват в ко€ група да се запишат. ¬ група Д’обиФ физическите изпитани€ ще бъдат съобразени, така че и хора без опит да могат да преминат и усет€т тръпката от тези спортове сред природата. ≈стествено, ако имате умени€ в даден спорт, това е предимство за вас.

“р€бва ли да преминем през всички преп€тстви€?

Ќе, това не е задължително. ќтбора избира през кои етапи да премине, като може да финишира във всеки един момент с точките, които е събрал.

 ак мога да се запиша и тр€бва ли ми съотборник?

ќтборите се състо€т двама състезатели, а записването става на e-mail: –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. в срок до 29.10.2015 г. —лед този срок ще можете да се запишете, но таксата за участие ще бъде по-висока.

јко н€мате съотборник, може да ни пишете, за да ви свържем с н€кой друг, който също си търси съотборник.

Ќужни ли са ми челник / велосипед / †компас?

ѕо план състезанието тр€бва да се проведе изц€ло през светлата част на денонощието и затова челник ще ви е необходим единствено при етапа Д¬лизане в пещераФ.

≈тапът/ите с колело могат да се преминат и пеш, но разсто€ни€та са по-големи и това би забавило и изморило отбора. ѕишете ни ако н€мате колело (за "’оби" не е задължително да е специално колело MTB), за да опитаме да ви уредим такова. —ъщо така велосипедите може да се ползват от повече от един отбор, ако те преминават етапа по различно време (с предварителна уговорка).

 омпасът е нужен за етап ДќриентиранеФ както и за обща навигаци€ по трасето Ц всеки отбор е добре да има поне един компас. «а етапа УќриентиранеФ организаторите могат да осигур€т ограничено количество бусоли (компаси).

 ак става оценката на резултатите?

–азработена е система, при ко€то отборите събират точки във всеки етап. ѕри еднакъв брой точки се взема в предвид времето, за което отборите са преминали по трасето.

«адължително ли е съотборниците да се движат заедно?

ƒа! ƒобре е те да са на видимо разсто€ние един от друг и такова, че при ситуаци€ да може да се окаже своевременна помощ. –азсто€нието между съотборниците н€ма да бъде стриктно съблюдавано и санкционирано. јко само едини€т от отбора достигне даден етап, той н€ма да бъде допускан да премине през него.

“р€бва ли да си носим храна по време на състезанието?

¬ъпреки, че ще има изграден лек подкрепителен пункт в лагера, добре е да си подсигурите допълнителна храна по-стабилно по трасето.

ўе се налага ли отборите да се изчакват на етапите?

»ма етапи, при които се налага отборите да се изчакват, за да преминат по т€х. ¬ такъв случай времето на изчакващите отбори ще бъде спирано.

 акво да правим ако се загубим?

–айонът, в който се провежда състезанието, е с много добър обхват на мобилните оператори и това, което е нужно, е да се обадите на организаторите и да съобщите GPS координатите си (има такава опци€ на телефоните с GPS) или последната позната точка, на ко€то сте били и в каква приблизителна посока сте тръгнали.

 акво представл€ва самоизвличането?

ѕредставл€ва изкачване по въже с помощта на екипировка, ползвана от пещерн€ците Ц самохвати, които улесн€ват това изкачване. —ъоръжени€та са осигурени от организаторите, а за тези от вас, които н€мат опит, сме предвидили възможности за тренировка в залата преди състезанието. »зкачването е постижимо дори за хора, които никога не са опитвали.

 акво е нужно да знаем за етапа ДќриентиранеФ?

ѕридвижването става с компас и е по азимут през пресечена местност. Ќеобходимо е поне един от участниците да може да работи с компас тип бусола. «а тези, които не зна€т как се работи с бусола, вечерта преди старта ще организираме кратко обучение.

 акво означава Дконтролно времеФ?

“ова е момента, след който отборите н€мат право да натрупват повече точки и тр€бва да финишират в лагера.

¬ъзможно ли е, ако не съм доволен/на от постигнати€ резултат, да премина отново през даден етап?

–азрешено е само едно преминаване през етапите.


LAST_UPDATED2
 
–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 10 –°–µ–њ—В–µ–Љ–≤—А–Є 2015 07:36

 урс по спортно и скално катерене - ¬арна октомври 2015

Ќачално обучение

...изживейте едно приключение сред природата

—портен клуб "„удните скали" организира†нови€ си есенен†курс по спортно и скално катерене към "Ѕългарската†федераци€ по катерене и алпинизъм". ѕодход€щ е за всички любители и начинаещи, обичащи занимани€та на открито и спокойствието сред природата.

¬ програмата си сме предвидили†часове теори€ и†практика. ѕрактиката ще се проведе на†изкуствената†стена в бивши€ ѕлувен комплекс "ёрий†√агарин" и на скали. ўе имате възможност да опитате нещо различно - посещение на†интересни пещери и нощувка на палатки и спални чували.

—тената за катерене е едно уникално съоръжение, комбинира възможностите да се практикуват най - различни стилове на катерене при максимална безопасност и отговар€ на стандартите за сигурност. Ќа стената предостав€ме възможност за разнообразни тренировъчни програми, специално подбрани от професионални инструктори, в зависимост от индивидуалните възможности.

—калите, които ще посетим, са разнообразни и отлично обезопасени. Ќамират се в околностите на†град Ўумен,†–азделна,†„удните скали,†–усе,†¬елико “ърново и много други. ўе се впуснем в истински приключени€ сред диви места, уникални природни и исторически забележителности.

ќсновни теми в курса по катерене са запознаване екипировката,†необходими възли, техники на осигур€ване, катерене и спускане с въже, медицинска лекци€. ќпитен гид ще проведе лекци€ по планинарство, ориентиране и бивакуване. ¬ опитът ни да живеем в хармони€ с природата ще говорим за†екологи€

Ќе си мислете, че всичко свършва дотук. «а най - големите ентусиасти сме предвидили специални предизвикателства като нощно катерене,†махало и много адреналин.

Ќеобходимата екипировка е осигурена от клуба. ”спешно завършилите курса получават сертификат от†Ѕ‘ ј.

Ќачало: 25 септември 2015 г. 19:30 ч.†ѕлувен комплекс "ёрий √агарин"

»нструктор: јспарух ¬ълчев, сертифициран към†Ѕ‘ ј, удостоверение N 4718/20.12.2004 г.(с над 25 проведени курса и множество обучени€ по катерене);

ѕериод на провеждане: 2 месеца, до кра€ на месец ноември;

“еоретични занимани€: два пъти седмично от 19:30 ч.;

ѕрактични занимани€: един път седмично от 19:30 ч. на стена за катерене, събота/недел€/ - целодневно на скали, с възможност за нощувка на палатки/хижа;

»зисквани€: застраховка, медицински преглед, спортен екип;

 онтакти:† 0883 352 731 - √еорги јнтонов; 0888 888 006, 0888 667 461 - јспарух ¬ълчев;

E-mail:† –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ.

—пециални отстъпки за ученици и студенти!


ќсновни акценти по време на курса:

Х†††††† «апознаване с видовете катерене и инвентара

Х † † † ¬ъзли

Х † † † Ѕоравене с въжета и катерачен инвентар

Х † † † ќсигур€ване при различните форми на катерене

Х † † † —пускане по въже (рапел)

Х†††††††‘актор на падане и сили

Х†††††† ”мени€ за катерене, катерене в свръзка

Х†††††† ќсновни техники на извличане на пострадал и самоизвличане

Х † † † «апознаване с качествата на екипировката, използвана в планината

Х†††††† ќпасности в планините

Х † † † ƒолекарска помощ в планината

Х†††††† ќриентиране,†работа†с карта и компас, GPS

Х†††††† Ѕивакуване

Х†††††† ≈кологи€

«а въпроси и записване: 0888 888 006 - јспарух ¬ълчев;

e-mail: –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ.

LAST_UPDATED2
 
–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–°—А—П–і–∞, 02 –°–µ–њ—В–µ–Љ–≤—А–Є 2015 08:20

sastezanie po katerene

Ќа 13 —ептември 2015 (Ќедел€) ще се проведе състезание по катерене за деца в залата за катерене на —  "„удните —кали".

—ъстезанието е подход€що както за по - напредналите катерачи, така и за начинаещи.

ƒата: 13.09.15 (Ќедел€)

Ќачало: 15:00 ч.

—ъстезателна такса: 5 лв. (може да се плати и в ден€ на състезанието)

«аписване: в «алата за катерене, на тел. 0888 667 461 (јспарух); 0883 388 072 (—тамен) или имейл: –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ. † - до 12.09.2015 г.


ƒисциплини: трудност и скорост

LAST_UPDATED2
 
–Ю—Й–µ —Б—В–∞—В–Є–Є...
<< –Э–∞—З–∞–ї–Њ < –Я—А–µ–і–Є—И–љ–∞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 –°–ї–µ–і–≤–∞—Й–∞ > –Ъ—А–∞–є >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL