WWW.CHUDNITESKALI.NET

—  "„удните скали" ¬арна

¬’ќƒ–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 21.01.2020
–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 28 –Р–њ—А–Є–ї 2014 09:23

† Ќа проведеното на 26.04. 2014 г. в  азанлък състезание от държавното първенство по болудър, нашите състезатели »гор,  ало€н, “одор и “ома дадоха много добри резултати. ¬ групата "ћомчета 8-9 г." »гор се класира на 7мо м€сто от 11 участници, като усп€ да изкачи 6 от 7те маршрута. ѕри "ћомчета 10-11 г."  ало€н имаше конкуренци€ в лицето на 15 участници и завоюва 9тото м€сто с 5 от 7 изкачени маршрута. ¬ групата на “ошко и “ома, †спорът за първото м€сто беше между 9 състезатели, като след 4 изкачени от 7 маршрута, “ошко зае 7мо м€сто, а “ома за малко не изкачи всичките си маршрути и с 6 от 7 се нареди на 4то м€сто. ”спех в следвашите надпревари момчета! ѕовече информац舆тук!

LAST_UPDATED2
 
–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–Я–Њ–љ–µ–і–µ–ї–љ–Є–Ї, 28 –Р–њ—А–Є–ї 2014 09:20

 

 ”ѕј јЋ“»”— 29-30 ћарт 2014г.

 

ƒ»—÷»ѕЋ»Ќј "Ѕќ”ЋƒЏ–"

 
                        

4 гр. - ћќћ„≈“ј (12-13г.)

 

 ласиране

»ме, ‘амили€

 луб

1

2

3

4

5

6

7

8

–≈«”Ћ“ј“

 

б

т

б

т

б

т

б

т

б

т

б

т

б

т

б

т

ќЅ

ЅЅ

ќ“

Ѕ“

 
1—то€н ѕетроↆ††††††††††††††††††† ≈— У—≈Ћ“Ф,  азанлък

2

0

4

0

2

0

2

3

1

1

1

1

2

2

1

2

15

8

9

5

2Ќиколаћирчев ј "Ќ—ј", —офи€

0

0

0

0

3

0

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3

8

6

9

5

3ћатей ћицев — ≈— "јлтиус —порт", —офи€

5

0

4

0

4

0

1

5

3

3

1

2

1

1

1

1

20

8

12

5

4 онстантин√айдаров ј "Ќ—ј", —офи€

0

0

3

0

0

0

1

2

0

0

1

1

1

1

1

1

7

5

5

4

5ћаксимѕенеков ј "Ќ—ј", —офи€

0

0

0

0

0

0

1

0

5

5

1

1

1

1

1

0

9

5

7

3

6“ома ћаринов—  "„удните скали" ¬арна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

1

5

4

0

6

3

7

2

7ƒимитър„отаров ј "Ќ—ј", —офи€

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

1

0

1

0

0

0

6

3

0

0

8“одор —лавов—  "„удните скали" ¬арна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

4

2

0

0

LAST_UPDATED2
 
–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В   
–Т—В–Њ—А–љ–Є–Ї, 25 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2014 18:43

 урс по спортно и скално катерене - ¬арна април 2014

Ќачално обучение

...изживейте едно приключение сред природата

—портен клуб "„удните скали" организира†нови€ си†пролетен курс по спортно и скално катерене към "Ѕългарската†федераци€ по катерене и алпинизъм".† ѕодход€щ е за всички любители и начинаещи, обичащи занимани€та на открито и спокойствието сред природата.

¬ програмата си сме предвидили†часове теори€ и†практика. ѕрактиката ще се проведе на†изкуствената†стена в†ѕлувни€ комплекс на стадион "ёрий†√агарин" и на скали. ўе имате възможност да опитате нещо различно - посещение на†интересни пещери и нощувка на палатки и спални чували.

—тената за катерене е едно уникално съоръжение,†комбинира възможностите да се практикуват най - различни стилове на катерене при максимална безопасност и отговар€ на стандартите за сигурност. Ќа стената предостав€ме възможност за разнообразни тренировъчни програми специално подбрани от професионални инструктори в зависимост от индивидуалните възможности.

—калите, които ще посетим, са най-разнообразни и максимално обезопасени. Ќамират се в околностите на†град Ўумен,†–азделна,†„удните скали,†–усе, ¬елико “ърново и много други. ўе се впуснем в истински приключени€ сред диви места, уникални природни†и исторически†забележителности.

ќсновни теми в курса по катерене са запознаване екипировката,†необходими възли, техники на осигур€ване, катерене и спускане с въже, медицинска лекци€. ќпитен гид ще проведе лекци€ по планинарство, ориентиране и бивакуване. ¬ опитът ни да живеем в хармони€ с природата ще говорим за†екологи€

Ќе си мислете, че всичко свършва дотук. «а най-големите ентусиасти сме предвидили специални предизвикателства като нощно катерене,†махало и много адреналин.

Ќеобходимата екипировка е осигурена от клуба. ”спешно завършилите курса получават сертификат от Ѕ‘ ј.

«аписване: до†31 март 2014†г.; Ќачало†1.04.2014†г. 19:30 ч.†ѕлувен комплекс "ёрий √агарин"

»нструктор: јспарух ¬ълчев, сертифициран†към†Ѕ‘ ј, удостоверение N 4718/20.12.2004 г.(с над 24 проведени курса и множество обучени€ по катерене);

ѕериод на провеждане: 2 месеца, до кра€ на месец май;

“еоретични занимани€: два пъти седмично от 19:30 ч.;

ѕрактични занимани€: един път седмично от 19:30 ч. на стена за катерене, събота/недел€/ - целодневно на скали, с възможност за нощувка на палатки/хижа;

»зисквани€: застраховка, медицински преглед, спортен екип;

 онтакти: 0888 888 006, 0888 667 461 †јспарух ¬ълчев; 0883 352 731 √еорги јнтонов;

e-mail:† –Х-–Љ–µ–є–ї –∞–і—А–µ—Б—К—В e –Ј–∞—Й–Є—В–µ–љ –Њ—В —Б–њ–∞–Љ –±–Њ—В–Њ–≤–µ.

—пециални отстъпки за ученици и студенти!

LAST_UPDATED2
–Я—А–Њ–і—К–ї–ґ–µ–љ–Є–µ...
 
–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Georgi Antonov   
–°—К–±–Њ—В–∞, 08 –§–µ–≤—А—Г–∞—А–Є 2014 22:09

 лубно събрание†

†††† «а пореден път се събрахме, за да обсъдим нещата, ставащи около клуба, да преценим какви и как ги вършим, а също и да покроим малко планове занапред.

††††† Ќа събранието обсъдихме основно наболели теми, свързани с клуба. —тана €сно, че до известна степен, н€кои неща ще претърп€т промени, но като ц€ло схемата със скали, стени и хора се запазва същата.

††††† ≈то и точките, по които основно говорихме:

1. »зготв€не на клубен календар с дейностите на клуба през 2014 г.

†††††»де€та на клубни€ календар е да набележим дейности като: ходене до определени места в Ѕългари€ и зад граница; изкатерване на определени маршрути; организиране на състезани€ и други, както и да определим ориентировъчни дати за реализирането им. ѕо този начин всеки от нас ще знае кога и къде см€таме да ходим и ще направи по-добра организаци€ на плановете и времето си, за да се присъедини.

††††† »нтересно беше, че когато беше дадена иде€та за календара, много от нас предложиха идеи, които по-рано не са се реализирали, поради липса на айл€ци да тръгнат в последни€ момент или просто идеите никога не са били чути.

††††† “ъй като н€маше как да запишем и обсъдим всички идеи, решихме да бъде създадена конферентна връзка, където всеки да има възможност да изложи своето предложение и да коментира.

2. „ленство в клуба и правомощи€ на членовете

††††† ”слови€та за членуване в клуба се запазват същите:

† † † - желание да бъдете част от клуба и сподел€не на общата кауза;

† † † - попълнено за€вление за членство с одобрение на поне двама текущи членове;

† † † -†платен членски внос.

††††† ѕравомощи€та на членовете на клуба, също се запазват:

† † † - отстъпка от месечната карта за катерене на стената;

† † † - освобождаване от дневна такса за катерене на скали;

† † † - право на ползване клубни€ инвентар, с предварително уведом€ване членовете на управителни€ съвет за това;

† † † - отстъпка при покупка в магазини ДякоФ, Д—тенатаФи други магазини за екипировка;

† † † - при желание, издаване на карта към клуба за намаление при покупка във верига магазини ДSport DepotУ;

† † † -†при желание Ц карта към UIAA и Ѕ‘ ј за отстъпки по хижи и други учреждени€, ко€то може да бъде използвана и зад граница;

† † † - всеки член има право да отправ€ предложени€ и искани€ към ”правителни€ съвет, които да се обсъждат на събрани€та;

† † † - и накра€, но не на последно м€сто, всеки член има пълното право да бъде колко си иска активен, който колкото и с каквото може, в името на общата кауза.

† † † 3. ѕравила на стената за катерене и на скали

††††† ≈дна от най-обстойно обсъдените теми.  ато ц€ло, правилата се запазват същите, с известни промени и нововъведени€, а именно:

† † † - таксите за катерене в залата се запазват същите;

† † † - работното време на стената също се запазва (всеки ден от 18:00 до 22:00);

††††† ѕромени има основно в правилата, свързани със сигурността и правилната експлоатаци€ на инвентара в залата:

† † †- забран€ва се употребата на инвентар (въжета, карабинери, протриващи устройства, седалки, примки и др.) за каквито и да било други цели, освен за катерене, в това число: висенето, самоизвличането и люлеенето по въжетата и примките. ѕо корабното въже, вис€що от тавана, е разрешено катерене само със седалка и осигурително въже, забран€ва се люлеенето;

† † - забран€ва се осигур€ването от хора, които н€мат необходими€ опит и квалификаци€. ¬секи, който иска да осигур€ва, тр€бва да демонстрира умени€та си пред инструкторите, основно отговар€щи за сигурността в залата (јспо, √еша и »ли€). “ези, които никога не са осигур€вали и искат да се научат, могат да преминат н€колкодневен курс на обучение за осигур€ване и боравене с инвентара, използван в залата. јко след кра€ на курса, по преценка на обучаващи€, не са усвоени изц€ло техниките на осигур€ване, той може да бъде удължен, докато това стане;

† † †- забран€ва се безразборното редене, премахване и преместване на хватки по и от стената, особено на малчуганите. Ќ€кои от резултатите след неправилна намеса са: изчезнали ключове, скъсани звездички, развалени маршрути и т.н. јко н€кой желае да създаде свой маршрут или просто да реди хватки, може да се обърне към инструкторите.

† † † 4. —кали и състезатели

††††† Ќе остана много време да коментираме по тази тема, но все пак си казахме по нещо.

††††† “ези от вас, които са по-запознати, зна€т, че разработихме един сравнително нов обект за катерене в района на „удните скали и €з. ÷онево. »мето на обектът е ДћанастираУ и вече има 23 маршрута за спортно катерене. »нформаци€та за гидовника на обекта е подадена към администраторите на www.climbingguidebg.com и в най-скоро време ще бъде публикувана. ¬секи от вас, който ходи или е ходил там, може да даде мнението си за направените маршрути, категории, имена и ако има н€какви несъответстви€, да се направ€т съответните корекции.

††††† “ърс€т се и други места за разработване на маршрути за катерене, с които да кандидатстваме за екипирането им. ѕо този начин, не само се създават нови катерачни обекти, но и се остав€ нещо полезно на хората, които ще отидат там след нас, в това число и подрастващите.

†††††  ато стана дума за подрастващите, н€кои от вас зна€т, че имаме н€колко малки състезатели, ентусиазмът на които задминава този на повечето от нас. — т€х има още много работа, над€ваме за в бъдеще да се представ€т все по-добре и да има и други такива малки ентусиасти, тъй като все пак те са бъдещето.

†Д—  „удните скалиУ Ц ¬арна

†гр. ¬арна

†23.01.2014 г.

LAST_UPDATED2
 
–Я–Ф–§ –Я–µ—З–∞—В –Х-–Љ–µ–є–ї
–Э–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Њ—В Georgi Antonov   
–І–µ—В–≤—К—А—В—К–Ї, 02 –ѓ–љ—Г–∞—А–Є 2014 22:00
† †Ќа 15.12.2013г. се проведе състезание по спортно катерене по дисциплините трудност и скорост в гр. ¬арна. —ъстезанието бе организирано от —  "„удните скали" и се проведе на стената за катерене на клуба. ћаршрутите б€ха направени така, че да бъдат подход€щи както за деца, така и за възрастни. ќсновната цел беше както винаги да се забавл€ваме и да развиваме спорта с усмивка на лице. јтмосферата в залата беше на ниво и по наша преценка, всички останахме доволни. ѕри децата се получиха доста равни резултати, т.к. при т€х н€маше разделение по възрастови групи и н€кои от каките и батковците направиха гол€ма преднина пред по-малките от т€х участници. ѕри жените дължим едно извинение на дамите, т.к. финални€т маршрут не беше уточнен напълно, но все пак финал имаше. ѕри мъжете се заформи една истинска битка на финала. “е тр€бваше да се справ€т със съвсем наскоро завършен маршрут, който излиза извън стената и продължава в бетонни€ таван на залата. «а най-силните в ръцете участници имаше и изненада - кантарче, което тр€бваше да стиснат с максимална сила (дисциплината кантаринг).
† †–адваме се че усп€хме да съберем толкова хора в един от най-студените месеци и да се сгреем с катерене, вместо с духалка в краката пред компютъра! Ѕлагодарим на всички участници и наблюдатели, че присъстваха, както и на при€телите от —тара «агора, които биха 300км. само за да вземат участие в гол€мата игра.
† †–езултатите можете да видите на този†адрес.
LAST_UPDATED2
 
–Ю—Й–µ —Б—В–∞—В–Є–Є...
<< –Э–∞—З–∞–ї–Њ < –Я—А–µ–і–Є—И–љ–∞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 –°–ї–µ–і–≤–∞—Й–∞ > –Ъ—А–∞–є >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL